hsp

Jouwpagina.nl

MAN/VROUW POLARITEIT

DE VERANDERENDE MANNELIJKE ROL
Als HSP-er ben je meestal ook meer dan gemiddeld gevoelig voor de man/vrouw polariteit. Je bent je waarschijunlijk pijnlijk bewust van dat hele proces van afhankelijkheid, van nodig hebben, aanvullen en samen zijn. Makkelijk is dat nooit. Een partner heeft namelijk altijd ook de rol van Tegenstrever en Prikkelaar. Hij of zij provoceert doorgaans het beste en het slechtste in jou. In de oerdualiteit moet je namelijk je Wezenlijke Kern altijd toetsen aan een ander... Dat proces wordt spiegelen genoemd, de ander laat overdreven zien waar jij je feitelijk ook in jezelf aan ergert. Vreselijk, nietwaar?

Ik zie de schepping als vrouwelijk, omdat alleen het vrouwelijke iets anders kan voortbrengen. Dit vrouwelijke Universum is voelend, vloeiend en communicerend. De man daarin is vooral gericht op visualisatie, magie, strategie en doen. Grappig is dat mannen al eeuwenlang denken dat ze een patent hebben op het communiceren met God. Want een recent onderzoek naar het surfgedrag van internetters wijst er op dat mannen vooral naar sport, aandelenkoersen en seks zoeken, maar dat juist vrouwen veel meer naar gezondheid, zingeving en religieuze adviezen klikken. Mannen willen feiten en actie, vrouwen intermenselijke relaties.

Ik geloof dat in de Nieuwe Tijd de seksen (althans in de beschaafde, niet oorlogvoerende of hongerende wereld) beter, en meer respectvol kunnen (leren) genieten van elkaar. Dan moet je uiteraard eerst wel kritisch kijken naar de rol van Macht in de relatie. Want in elke (schijnbare) ongelijkheid wordt altijd naar compensatie door de zogenaamd zwakste van het stel gezocht. In het ergste geval ga je dan S/M spelletjes spelen; in de sloomste variant gaat men elkaar Mama en Papa noemen en precies de rol van hun eigen ouders naspelen. Brr.
Als een een gevoelig iemand bent, dan zul je beseffen dat de oude, archetypische rollen niet meer te handhaven zijn. Mannen zullen kwetsbaarder moet worden, meer bereid tot dienen vanuit een bewuste bescheidenheid. Heren, wij moeten het vrouwelijke aanbidden, soms letterlijk op de knieen en haar verwennen, zodat zij in haar volle bevredigdheid haar tomeloze (moeder)liefde over ons kan uitstorten.
Hoei, hoei. Ik hoor het al veel collega-mannen zeggen: "Ben je GEK geworden, Peet?" Specialisten in pijnvermijding zijn ze dan geworden, als ze maar niet hoeven te voelen, hoe diep eenzaam ze zijn.
Maar wie kan voelen, die voele mee! En dan voel je of ik hier uit mijn nek zit te zwetsen of niet.

PdHVROUWENWERK, uitwisseling

Colums, forum, artikelen en workshops. Gecoordineerd door Linda ten Barge.

www.vrouw-nu.nl(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.